Om InnovAATe-studien

InnovAATe är en klinisk fas 3-studie som prövar säkerheten och effektiviteten
hos inhalerat alfa-1-antitrypsin (AAT) hos vuxna med lungsjukdom på grund av
alfa-1-antitrypsinbrist.

Denna studie ingår i ett klinisk utvecklingsprogram som leds av KAMADA Ltd.,
tillverkaren av AAT för inhalation.

Deltagande i studien innefattar daglig inhalation hemma och periodisk klinisk
utvärdering på en medicinsk inrättning.

Ladda ned patientinformationsbladet för ytterligare information om att delta i
InnovAATe-studien

Vad är inhalerat AAT?

 • Inhalerat AAT är ett prövningsläkemedel. Det innehåller alfa-1-antitrypsinprotein som den aktiva ingrediensen och levereras direkt till lungorna via en specialiserad nebulisator i hemmet.
 • Tillförsel av inhalerat AAT syftar till att ersätta det bristande AAT-proteinet i lungan hos patienter med svår AAT-brist.
 • Inhalation är en smidig, icke-invasiv, allmänt utnyttjad behandlingsmetod för att leverera läkemedel direkt till lungorna.

Vem kan delta i InnovAATe-studien?

Detta är endast ett urval av de viktigaste inklusions- och exklusionskriterierna. Det finns ytterligare krav som kan granskas och förklaras av studieläkaren.

Du kanske är kvalificerad för InnovAATe-studien om du är:

 • Mellan åldrarna 18 och 65 år
 • Har bristgenotypen PiZZ, PiZ/Null eller Pi(Null/Null)
 • Nivåer av alfa-1-antitrypsin i serum under 11 μM (mikromolar)
 • Har lungsjukdom med bevisat
 • begränsat luftflöde
 • Ditt FEV1% efter bronkdilaterande behandling är mellan 40 och 80 procent av det förutspådda.

Försökspersoner som kanske inte kan delta:

 • IgA-brist.
 • Historiskt livshotande reaktion(er) på transfusion, allergi, anafylaktisk reaktion eller systemisk respons på produkter som härletts från mänsklig plasma
 • Har genomgått lung- eller levertransplantation
 • Röker för närvarande eller har rökt under det senaste året


Utvärdera din potentiella lämplighet för InnovAATe-studien