Tietosuojakäytäntö

KAMADA LTD (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me” taivutusmuotoineen) joka käyttää kamada.com ja muita verkkosivustoja, jotka Me määritämme tämän Käytännön kohteena (”Verkkosivustot”) on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä (”Käyttäjä” tai ”Sinä”) ja toimii tämän tietosuojakäytännön ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Tämä Tietosuojakäytäntö on osa meidän Käyttöehtojamme. Ellei toisin ole määritetty, kaikki isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita käytetään tässä Tietosuojakäytännössä, mutta ei ole määritetty, on niiden tarkoitus kuvattu Käyttöehdoissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.kamada.com/privacy-policy/

Käyttämällä Verkkosivustojamme myönnät, että olet tutustunut Käyttöehtoihimme
sekä tähän Tietosuojakäytäntöön ja sitoudut noudattamaan niitä.

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT JA TIEDOT

Kun käytät Verkkosivustojamme, sinulta voidaan aika ajoin vaatia tiettyjen Sinua koskevien henkilötietojen , kuten henkilötunnus, koko nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi, jossa työskentelet ja roolisi kyseisessä organisaatiossa sekä muiden vastaavien henkilötietojen (”Henkilötiedot”), antamista Vahvistat, että annat tällaiset Henkilötiedot vapaaehtoisesti ja ymmärrät, että Sinulla ei ole mitään laillista pakkoa antaa tällaisia Henkilötietoja. Henkilötietoihin voi sisältyä myös terveystietoja, jotka annat Meille Verkkosivustoilla osana esiseulontakyselyn, jonka tavoitteena on arvioida Sinun mahdollista kelpoisuuttasi osallistua kliinisiin tutkimuksiin ja kokeisiin (”Kysely”), täyttämistä. Osana Kyselyä sinua pyydetään antamaan yhteystietoja (esimerkiksi sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Yhtiö ei kerää Kyselyssä antamiasi yhteystietoja ja tällaiset tiedot kerätään lääkintä-henkilöstön toimesta testauspaikassa.

Lisäksi Me voimme kerätä ja/tai saada tietoja sinun Verkkosivustojen
käytöstäsi, kuten tietoja sijainnista, aikavyöhykkeestä, Internetprotokollan (IP)
osoitteen, sivut ja tiedot, joita olet katsellut, vierailun keston kullakin sivulla ja
päivämäärän ja ajan tällaisista toimista sekä muita käyttötietoja.

Lisäksi me voimme kerätä tiettyjä ei-henkilö ja ei-tunnistettavia tietoja, kuten
tietoja koskien analysointi- ja muiden työkalujen käyttöä, jotka järjestämme
saataville (esim. tiedot laitteesta, selaimen tyyppi ja muut automaattisesti
lähetetyt tiedot) sekä tilastotiedot ja kootut tiedot koskien Verkkosivustojen
käyttöäsi.

KUINKA KÄYTÄMME TIETOJASI

Voimme käyttää antamiasi Henkilötietoja ja tietoja samaan tarkoitukseen, kuin
mihin tieto oli Meille annettu ja liittyen tietojen antamisen perusteeseen, mukaan
lukien:

tarjota Sinulle pääsy Verkkosivustoille ja kaikki toiminnallisuus siellä, mukaan lukien
Verkkosivustojen laadun parantamistarkoitukset muotoilemalla, mukauttamalla ja
parantamalla käyttäjäkokemusta ja kehittämällä uusia palveluja, ominaisuuksia ja
toiminnallisuutta

vastaaminen sähköposteihisi, kysymyksiisi, kommentteihisi ja valituksiisi sekä
tarjota Sinulle asiakaspalvelua, teknistä neuvontaa ja tukea sekä olla Sinuun
yhteydessä Meidän harkintamme ja sisäisten käytäntöjemme mukaisesti

tarjota Sinulle tietoja tai markkinointia mukaan lukien kaupalliset tarjouksemme,
Meidän asiakkaidemme tai liikekumppaneidemme puolesta, joista uskomme, että
olet kiinnostunut aiemman hyväksyntäsi perusteella ja voit koska vain pyytää, ettet
enää saa tällaisia tietoja ja markkinointia

suora postitus perustuen luonnehdintaan ja segmentointiin

koskien tietoja, jotka on kerätty osana Kyselyä, Me voimme käyttää Henkilötietoja
mahdollisen kliiniseen kokeeseen osallistumiskelpoisuuden arviointiin, kokeen
suorittamisen, yhteydenottamiseen Sinuun koskien kokeeseen osallistumista,
kokeen turvallisuuden ja laillisuuden varmistamiseen, liittyvän tieteellisen ja
lääketieteellisen tutkimuksen suorittamiseen ja muihin tiettyihin tarkoituksiin, jotka
on kuvattu koetiedoissa, jotka annetaan mahdollisille tai todellisille kokeeseen
osallistujille.

muihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Käyttöehdoissa ja tässä
Tietosuojakäytännössä.

KUINKA KÄYTÄMME TIETOJASI

Käsittelemme Henkilötietojasi vain, kun Meillä on soveltuvan lain mukaan
laillinen peruste tehdä niin. Lailliset perusteet, joihin Me luotamme
Henkilötietojen käsittelyssä, vaihtelevat käsittelyn tarkoituksen mukaan:

kun käsittelemme Henkilötietoja Verkkosivustojen parantamiseen tai tilastojen
analysointiin, on käsittelyn perusteena oikeudellinen etumme suorittaa sellaisia
parannuksia ja analysointeja

kun käsittely perustuu kaupallisiin sitoumuksiin siirtymiseen varautumisesta
osana olemassa olevien sitoumusten toteuttamisesta kanssasi tai organisaation,
jossa työskentelet, kanssa

kun käytämme Henkilötietoja mainos- tai markkinointitoimintoihin, pyydämme
Sinulta nimenomaisen, vapaaehtoisen, sitomattoman, tietoisen ja erillisen
suostumuksen tällaiseen käyttöön

kun käsittelemme terveyttäsi ja lääketieteellistä tilaasi koskevia Henkilötietoja,
käsittelyn peruste on Sinun nimenomainen suostumuksesi sekä käsittelyn tarve
johtuen yleisestä kiinnostuksesta yleisen terveydenhuollon alalla, noudattaen
sovellettavan lain määräyksiä koskien terveystietoja (kuten esimerkiksi
henkilötietojen ”arkaluontoiset tiedot” tai ”erityisluokka”).

TIETOJEN JAKAMINEN

Emme jaa tietoja, joista henkilöllisyytesi voisi tunnistaa, kolmansille osapuolille
ilman nimenomaista lupaasi, paitsi lain, määräysten, haasteen, tuomioistuimen
tai laillisten vaatimusten täyttämiseen niin vaatiessa, tai kuten tässä
nimenomaisesti toisin määrätään:

Me voimme käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja lähettää heille
Henkilötietoja, jotka olemme saaneet tässä Tietosuojakäytännössä määritettyjä
tarkoituksia varten (annamme näille yhtiöille tiedot, jotka he tarvitsevat
palvelun tarjoamiseen ja heitä on kielletty käyttämästä näitä Henkilötietoja
mihinkään muuhun tarkoitukseen)

Emme myy tai muuten siirrä Meille Verkkosivustojen ja/tai tarjoamiemme
Palvelujen kautta antamiasi Henkilötietoja millekään kolmannelle osapuolelle
heidän omaa suoramarkkinointikäyttöänsä varten ellemme anna selvää
ilmoitusta Sinulle ja hanki nimenomaista suostumusta tietojesi jakamiseen
tällaiseen tarkoitukseen

Kun saamme Henkilötietosi osana Kyselyä, jaamme Kyselyn vastauksesi tässä
Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi lääkinnällisen
työryhmän kanssa, joka on valittu Sinulle vastaustesi mukaan.

Voimme jakaa Henkilötietosi kolmansille osapuolille tarvittaessa
yritystarkastuksiin tai tutkiaksemme vastausta valitukseen tai
turvallisuusuhkaan, palvelujemme laittoman käytön estämiseen,
puolustaaksemme itseämme kolmannen osapuolen vaateita vastaan ja
tutkimisessa auttamiseen. Voimme myös jakaa Henkilötietosi, jos laki niin vaatii,
mukaan lukien oikeudellinen järjestelmä, tai vakavissa olosuhteissa
henkilöturvallisuuden, yleisön tai Verkkosivustojemme suojelemiseksi
Voimme jakaa Henkilötietosi kolmansille osapuolille analytiikka- ja
tilastotarkoituksiin, tällainen jako tehdään anonyymisti ilman henkilöllisyyden
tunnistamista

Voimme jakaa tai siirtää tietoja ja Henkilötietoja liittyen kaiken tai osan
liiketoimintamme tai omaisuuden myyntiin, sulautumisen, yhdistymisen, Yhtiön
johdon muutoksen (tai kaikissa näihin liittyvissä keskusteluissa) tai
maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan tapauksessa, jossa tiedot
siirretään yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle osana
liiketoimintaomaisuuksia

Säilytämme kerättyjä Henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen palvelujen
tarjoamiseen Sinulle ja muille ja muiden tähän Tietosuojakäytäntöön
sisällytettyjen tarkoitusten saavuttamiseen sekä jotkut Henkilötiedot voivat
säilyä varmuuskopioissa ja lokeissa pitempiä aikoja. Edellä mainitusta
huolimatta tiedostat ja hyväksyt, että voimme käyttää edelleen mitä tahansa
tietoa, joista ei tunnista henkilöllisyyttä, tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti
ilman aikarajoja, sekä kun lopetat Verkkosivustojemme ja palvelujemme käytön
mistä syystä tahansa.

Israelin asukkaille, siinä laajuudessa kuin Henkilötietosi on siirretty kolmansille
osapuolille edellä kerrotulla tavoin, tiedostat ja hyväksyt, että nämä kolmannet
osapuolet voivat sijaita Israelin rajojen ulkopuolella. Joissakin maissa, joihin
Henkilötietosi voidaan siirtää voi olla henkilö- ja muiden tietojen suojaustasoja,
jotka eivät ole yhtä korkeita kuin Israelissa ja näin ollen nimenomaisesti
hyväksyt, että siirrämme tietosi sellaisiin maihin

EU:n/ETA:n asukkaille, siinä laajuudessa kuin Henkilötietosi on siirretty vastaanottajille maihin, jotka voivat sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella ja joissakin tapauksissa suojauksen taso voi olla alhaisempi kuin EU:ssa/ETA:ssa. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, lainkäyttöalueille, jotka eivät ole vastaanottaneet Euroopan komission riittävyyspäätöstä, käytämme vakiosopimuslausekkeita, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt varmistamaan henkilötietojesi suojauksen riittävän tason. Vakiosopimuslausekkeet ovat saatavilla seuraavan linkin takaa: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en#eu-standard-contractual-clauses.

TILASTOLLISET TIEDOT

Voimme käyttää tietojen analysointiin työkaluja ja palveluja sekä kolmansia
osapuolia, jotka tarjoavat tilastoanalysointipalveluja koskien Verkkosivustojen
käyttöä. Kolmannet osapuolet keräävät ja analysoivat tietoja koskien
Verkkosivustojen käytön laajuutta, toistuvuutta ja niin edelleen. Kerätyt ja
analysoidut tiedot ovat pääasiassa tilastollisia; niistä ei tunnisteta Sinua
henkilökohtaisesti ja ne on tarkoitettu analysointi-, tutkimus- ja
seurantatarkoituksiin.

EVÄSTEET

Voimme käyttää evästeitä tai muita alan tunnettuja tekniikoita tiettyjen tietojen
automaattiseen keräämiseen, kun käytät Verkkosivustojamme (kootusti ”Evästeet”)
helpottamaan selvitystä, miten käytät Verkkosivustoja sekä verkkokokemuksesi
parantamiseen.
Evästeiden käytöllä voi olla erilaisia tarkoituksia mukaan lukien rutiini ja
Verkkosivustojen oikea toiminta, tilastotietojen kerääminen sen käytöstä, tietojen
varmistaminen, Verkkosivustojen mukautuminen henkilökohtaisiin mieltymyksiisi ja
tietoturvallisuustarkoitukset. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka selaimesi luo
meidän tietokoneidemme komentojen mukaan. Jotkut Evästeet vanhenevat, kun
suljet selaimen, toiset tallennetaan tietokoneesi kovalevylle.

Jos et halua hyväksyä Evästeitä, voit välttää sen vaihtamalla asetuksen selaimessasi.
Käytä selaimesi ohjetiedostoa tähän tarkoitukseen. Evästeiden poistaminen ja
estäminen vaikuttaa Verkkosivustojemme käyttöön ja osa niistä ei välttämättä toimi.

MUUT VERKKOSIVUSTOT JA PALVELUT
Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä useisiin verkkosivustoihin, jotka voivat
tarjota hyödyllistä tietoa vierailijoillemme. Emme jaa Henkilötietojasi näille
verkkosivustoille emmekä ole vastuussa heidän tietosuojakäytännöistään. Pitäisi olla
selvää, että tämä Tietosuojakäytäntö ei koske näitä verkkosivustoja. Emme käytä tai
ylläpidä näitä sivustoja ja tosiasia, että linkitämme näihin sisältöihin ei merkitse
suostumustamme heidän sisältöönsä eikä se muodosta takuuta niiden
luotettavuudesta, ajantasaisuudesta tai laillisuudesta. Vaikka valitsemmekin
liikekumppanimme huolellisesti, emme ole vastuussa kolmansien osapuolien
käyttämien verkkosivustojen, jotka on linkitetty meidän Verkkosivustoillemme,
tietosuojakäytännöistä. Kun poistut Verkkosivustoiltamme, sinun tulee tarkastaa
soveltuva tietosuojakäytäntö kolmannen osapuolen sivustolta määrittääksesi miten he
käsittelevät Sinulta keräämiäsi tietoja.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sovellettavan lain mukaisesti Sinulla voi olla erilaisia oikeuksia Henkilötietoihisi liittyen. Jos olet Israelin asukas, Tietosuojalain 5741-1981 (jäljempänä ”Laki”) mukaisesti kuka tahansa henkilö on oikeutettu tarkastamaan tietonsa, jotka on tallennettu tietokantaan (kuten Laissa on määritetty). Käyttäjä, joka haluaa tarkastaa tällaiset tiedot, tulee ottaa yhteyttä Meihin kirjallisesti Tietosuojamääräyksissä (Tietojen ja menettelyjen tarkastuksen ja toimenpiteet valituksessa tarkastuspyynnöstä kieltäytymisessä), 5741-1981 (jäljempänä ”Määräykset”) kuvatulla tavalla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puhelimella: +972 08-9406472 tai sähköpostilla Yhtiön tietosuojavastaavaan osoitteessa [email protected]. Omien tietojesi tarkastuksen jälkeen, kuten edellä mainittu, voit vaatia tietojen oikaisua tai poistamista, jos havaitset, että tieto on virheellistä, epäselvää tai vanhentunutta ottamalla yhteyttä Yhtiöön rekisteröidyllä postilla Määräyksissä kuvatuilla tavoin sekä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puhelimella +972 08-9406472 tai sähköpostilla Yhtiön tietosuojavastaavaan osoitteessa [email protected]. Tällainen pyyntö ei velvoita Yhtiötä oikaisemaan tai poistamaan tietoja.

Jos olet EU:n/ETA:n asukas, voit pyytää henkilötietojesi oikaisua tai poistamista.
Huomaathan kuitenkin, että poistaminen voi tarkoittaa sitä, että Yhtiö ei voi
käsitellä pyyntöäsi tai tarjota Sinulle mitään pyydettyjä palveluja. Sinulla on
oikeus pyytää kopio meille tallennetuista henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus
rajoittaa henkilötietojesi käyttöä (esimerkiksi, jos katsot tietojen olevan väärin)
tai henkilötietojesi käytön keskeyttämistä (esimerkiksi liittyen tietojen
käyttäminen palvelujemme parantamiseen). Sinulla on oikeus vastustaa mitä
tahansa henkilötietojesi käyttöä. Kaikkiin edellä mainittuihin pyyntöihin
sovelletaan sovellettavan lain mukaisia rajoituksia, ja pidätämme oikeuden
kieltäytyä kaikista tällaisista pyynnöistä asianmukaisin perusteluin. Pyynnöt
oikeuksiesi käyttämisestä edellä mainituilla tavoin tulee osoittaa alla
määritettyihin yhteystietoihin.
Olemme nimenneet GRCI Law Limitedin toimimaan vastaavana Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia Yhdistyneen
kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti tai sinulla on
kysyttävää liittyen oikeuksiisi tai yksityisyysasioita yleisesti, lähetä sähköpostia
vastaavallemme osoitteeseen [email protected]. Mainitse Yhtiön nimi, kun otat
yhteyttä vastaavaamme.

TURVALLISUUS

Teemme kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä tarjotessamme turvaa
Henkilötiedoillesi mukaan lukien tekniset, hallinnolliset ja fyysiset turvatoimet,
ottaen huomioon alan parhaat, käyttöönottokustannukset ja käsittelyn luonteen,
laajuuden, asiayhteyden sekä tarkoituksen sekä henkilötietojesi käsittelyn riskin.
Joka tapauksessa, vaikka pyrimme suojelemaan henkilötietojasi, emme voi
varmistaa meille siirtämiesi tietojen turvallisuutta, joten kehotamme tekemään
kaikki varotoimet henkilötietojesi suojelemiseksi kun olet Internetissä. Yhtiö ei
ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat sen säilyttämien tietojen
paljastumisesta.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET

Pidätämme oikeuden päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Jos
aineistoon tulee muutoksia, julkaisemme ilmoituksen Verkkosivustolla.
Jos sinulla on kysyttävää tai tiedusteluja koskien tätä Tietosuojakäytäntöä tai
Käyttöehtoja, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä Verkkosivustojen
yhteydenottolomakkeella, puhelimella: +972 (08) 9406472 tai sähköpostilla:
[email protected].

Tietosuojalausunto

Käyttämällä Verkkosivustoa hyväksyt Käyttöehdot mukaan lukien tietosuojakäytäntömme ehdot, jotka on luettavissa osoitteessa: https://kamada.com/privacy-policy/ (”Tietosuojakäytäntö”). MIKÄLI ET HYVÄKSY KAIKKIA NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ SIIRRY SIVUSTOLLE ÄLÄKÄ KÄYTÄ MITÄÄN SEN OSAA. Kamada kunnioittaa tämän Verkkosivuston vierailijoiden yksityisyyttä. Kamada ei kerää tunnistettavia henkilötietoja tämän Verkkosivuston vierailijoista muuten, kuin mitä tietoisesti ja vapaaehtoisesti annat, kuten kun täytät esivalintakyselyä, jolla pyritään arvioimaan mahdollista sopivuutta osallistumaan Kamadan kliinisiin tutkimuksiin tai rekisteröitymään lisätietojen saamista varten. Kamada ei myy tai jaa mitään tällä Verkkosivustolla saatuja tietoja millekään kolmannelle osapuolelle paitsi kuten Tietosuojakäytännössämme on kerrottu. Kun käytät tätä Verkkosivustoa, tietyt tiedot, jotka voivat sisältää henkilötietoja, voidaan kerätä passiivisesti evästeiden evästeillä, Internet-tunnisteilla tai muilla navigointitietojen keräämistavoilla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen lokitiedostot, palvelinlokit tai napsautusvirta. Internet-selaimesi siirtää tälle Verkkosivustolle automaattisesti joitakin näistä tiedoista [huomautus: tällaisia tietoja voidaan pitää GDPR:n mukaan tunnistettavina henkilötietoina].